Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Kórniku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: kornik.edu.pl

Treść strony

Wyniki kontroli Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Metryka

 • opublikował: Daria Siczyńska
  data publikacji: 2023-10-31 09:50

Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli przez upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Wyniki kontroli Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu z dnia 4.04.2023r. w zakresie zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Metryka

 • opublikował: Daria Siczyńska
  data publikacji: 2023-04-25 14:24
 • zmodyfikował: Daria Siczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-25 14:30

Kontrola Starostwa Powiatowego w Poznaniu

W dniach od 12.12.2011 r. do 21.12.2011 r. przeprowadzona przez inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zakres: Sposób wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w 2010 r. na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych.

drukuj (Kontrola Starostwa Powiatowego w Poznaniu)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-30 16:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-30 17:53

Kontrola Starostwa Powiatowego w Poznaniu

W dniach od 11.03.2013 r. do 21.03.2013 r. przeprowadzona przez inspektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zakres: Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej, za lata 2011-2012 w tym:

 1. sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,
 2. zaciąganie zobowiązań finansowych,
 3. dokonanie wydatków na zakup towarów i usług oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
 4. ewidencja księgowa wydatków i rozrachunków z dostawcami.

drukuj (Kontrola Starostwa Powiatowego w Poznaniu)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-30 17:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-30 17:51

Kontrola ZUS

W dniach od 27.03.2013 r. do 03.04.2013 r. przeprowadzona przez Inspektora kontroli ZUS.

Zakres: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne i FP, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

drukuj (Kontrola ZUS)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-30 17:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-30 17:46

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2022 roku

drukuj całą stronę

Opis strony

Kontrola

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4031
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-31 09:51:01