Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki  

w Zespole Szkół w Kórniku

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi.

Stanowisko: sprzątaczka

Liczba i wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Praca w godzinach: od 15.00- 19.00

Termin składania dokumentów: do 26  kwietnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: od maja 2019

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym,

d) dyspozycyjność,

e) wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

 2.    Wymagania dodatkowe:

            - komunikatywność,

            -obowiązkowość i terminowość,

            -umiejętność pracy w zespole,

            -sumienność, samodzielność i dokładność.

 

 3.  Wymagane dokumenty:

            - życiorys (CV),

            - list motywacyjny,

           - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

            - kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,            

           - oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,

            - kserokopia świadectw pracy,

            - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów

              rekrutacji.

 

4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki.

- sprzątanie przydzielonych sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły

-  przygotowanie obiektu do remontów i sprzątanie po remontach,

-  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00-14.00

Koperty należy opatrzyć informacją: imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na https://bip.lokornik.powiat.poznan.pl/

 

Proszę o dopisanie na aplikacji klauzuli o treści:

 

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez   Administratora danych osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik mail zskornik@powiat.poznan.pl
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.”                                                                                                                          

 

                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku

     Emilia Stanny

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-04-12 10:36

Opis strony

Oferty pracy ZS w Kórniku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-22 21:00

Zespół Szkół w Kórniku

  • Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
  • Technikum

ul. Poznańska 2
62-035 Kórnik

Dane kontaktowe

tel./fax +48 61 817 02 56

e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl (sekretariat szkoły)

strona internetowa: www.zskornik.powiat.poznan.pl

Godziny pracy

sekretariat czynny:
poniedziałek-piatek w godz. 8-15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 40651
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-07 19:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl