Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - sprzątaczki.

 

                        Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2   62-035 Kórnik

            ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika gospodarczego i sprzątacza.

 

1.Nazwa wolnego stanowiska pracy - sprzątaczka.

2.Wymiar etatu- 1/2 etat

3.Liczba wolnych miejsc - 1

4.Rodzaj umowy - umowa o pracę.

5.Wymagania niezbędne:

            1) obywatelstwo polskie,

            2) wykształcenie podstawowe,

            3) nieposzlakowana opinia,

            4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

            5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

            6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.Wymagania dodatkowe:

            1) preferowane wykształcenie zawodowe,

            2) doświadczenie w pracy na takim samym  lub podobnym stanowisku,

            3) szkolenia przydatne w wykonywaniu obowiązków,

           

7.Wymagane cechy osobowe:

            1) umiejętność współpracy,

            2) dyspozycyjność,

            3) rzetelność i staranność,

            4) odpowiedzialność,

            5) dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

            6) komunikatywność,

            7) uczciwość.

8.Zakres wykonywanych zadań:

            1) sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń w Zespole Szkół w Kórniku,

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

           

9. Podległość służbowa- pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku.

10.Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,

            2) CV,

            3) kserokopie świadectw pracy ( oryginały do wglądu),

            4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

            5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

            6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści dla potrzeb rekrutacji zgodnie 

z Ustawą z o Ochronie  Danych  Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)  (tekst jednolity: Dz. U.2016 r. poz. 922),

                7) kwestionariusz osobowy.

11.Pozostałe informacje:

            1) kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

 2) złożone dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone),

3) ogłoszenie o wynikach naboru dostępne jest  na stronie internetowej szkoły  www.zskornik.powiat.poznan.pl  w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej, w szkolnej gablocie zewnętrznej przy ulicy Szkolnej,

w sekretariacie szkoły, a skrócona forma w Kórniczaninie.

            4) informacji na temat naboru udziela sekretariat szkoły pod numerem  61 8170-256 .

 

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów określonych w punkcie 10.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " nabór  na wolne stanowisko pracy- sprzątaczki" należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2

lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Zespół Szkół w Kórniku

ul. Poznańska 2

62-035 Kórnik

 

            Termin składania dokumentów upływa 13 stycznia 2017 r. o godz. 14.00

(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - sprzątaczki.)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 19:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 19:54

Kwestionariusz osobowy pracownika

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-07 23:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 23:23

drukuj (Kwestionariusz osobowy pracownika)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-07 23:16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - pracownika gospodarczego.

            Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2   62-035 Kórnik

             ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika gospodarczego.

 

1.Nazwa wolnego stanowiska pracy - pracownik gospodarczy.

2.Wymiar etatu- 1/2 etat

3.Liczba wolnych miejsc - 1

4.Rodzaj umowy - umowa o pracę               Termin rozpoczęcia pracy – maj 2017 rok

5.Wymagania niezbędne:

            1) obywatelstwo polskie,

            2) wykształcenie podstawowe,

            3) nieposzlakowana opinia,

            4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

            5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

            6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

6.Wymagania dodatkowe:

            1) preferowane wykształcenie zawodowe,

            2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

            3)szkolenia przydatne w wykonywaniu obowiązków,

            4) preferowane prawo jazdy kat. "B".

7.Wymagane cechy osobowe:

            1) umiejętność współpracy,

            2) dyspozycyjność,

            3) rzetelność i staranność,

            4) odpowiedzialność,

            5) dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

            6) komunikatywność.

8.Zakres wykonywanych zadań:

1) wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynkach szkoły   i terenu wokół budynków,

            2) utrzymanie czystości i porządku wyznaczonych powierzchni w szkole  i wokół budynków       szkoły,

            3) pielęgnacja roślin i terenów zielonych,

            4) wykonywanie drobnych prac naprawczych,

            5) wykonywanie prac konserwatorskich.

 

9. Podległość służbowa- pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku.

10.Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,

            2) CV,

            3) kserokopie świadectw pracy ( oryginały do wglądu),

            4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

            5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),

            6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści dla potrzeb rekrutacji zgodnie 

                z Ustawą z o Ochronie  Danych  Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U.              1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.               1182) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)  (tekst jednolity: Dz. U.2016 r. poz. 922),

                7) kwestionariusz osobowy .

11.Pozostałe informacje:

            1) kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

            2) złożone dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły (dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone),

3) ogłoszenie o wynikach naboru dostępne będzie na stronie internetowej szkoły  www.zskornik.powiat.poznan.pl  w zakładce Biuletynu Informacji Bublicznej.
            oraz w sekretariacie szkoły,

            4) informacji na temat naboru udziela sekretariat szkoły pod numerem  61 8170-256 .

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów określonych w punkcie10.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy- pracownika gospodarczego " należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Zespół Szkół w Kórniku

ul. Poznańska 2

62-035 Kórnik

 

            Termin składania dokumentów upływa 25 lutego 2017  r. o godz. 14.00

(aplikacje, które wpłyną do Zespołu szkół w Kórniku po w/w terminie nie będą rozpatrywane)

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 12:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 12:20

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy pracownika gospodarczego)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 12:23

Opis strony

Oferty pracy ZS w Kórniku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-09 12:29

Zespół Szkół w Kórniku

 • Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
 • Technikum

ul. Poznańska 2
62-035 Kórnik

Dane kontaktowe

tel./fax +48 61 817 02 56

e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl (sekretariat szkoły)

strona internetowa: www.zskornik.powiat.poznan.pl

Godziny pracy

sekretariat czynny:
poniedziałek-piatek w godz. 8-15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 37474
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-06 18:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl