Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Kórniku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • kornik.edu.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: kornik.edu.pl

Treść strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zskornik.powiat.poznan.pl /
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
-część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu:
- możliwość powiększania lub pomniejszania widoku strony poprzez skróty klawiszowe CTR+ lub CRTL-,
-strona posiada jasne tło,
-po najechaniu na wpisy pojawia się podkreślnik,
- na stronie używa się standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje sporządzono dnia 31 grudnia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Kórniku.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Klimczak
e-mail: monika.klimczak@kornik.edu.pl
lub
Sekretariat szkoły: zskornik@powiat.poznan.pl tel/fax 61 8170-256
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Poznańskiej. Brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do Zespołu Szkół w Kórniku można również wejść lub wjechać od strony ulicy Szkolnej. Jest to teren płaski bez barier architektonicznych.
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku są trzy kondygnacje. Klatki schodowe są wąskie. Na terenie budynku nie ma holu ani przestronnych korytarzy. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

drukuj (DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kowalczyk
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-31 12:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-31 12:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-04 21:53